Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-276397-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp phải cấp giấy chứng nhận) và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Thuế, kho bạc;
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (thời gian trên không bao gồm thời gian cơ quan Thuế xác định tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;
- Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi hoặc giấy chứng nhận mới cấp;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ: 01 ngày
Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ, trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất; gửi thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần hoặc đơn giá cho thuê đất theo quy định của pháp luật; xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc in giấy chứng nhận, lập tờ trình gửi kèm hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định (đối với trường hợp phải cấp lại giấy chứng nhận): 08 ngày.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định (đối với trường hợp phải cấp lại giấy chứng nhận), ký lại hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất): 05 ngày
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định (đối với trường hợp phải cấp lại giấy chứng nhận), ký lại hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất): 05 ngày
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không;
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.
Hợp đồng thuê đất đã lập.
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đăng ký biến động về quyền sử dụng đất + Khó khăn 1: 260.000 đồng/giấy. + Khó khăn 2: 270.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 274.000 đồng/giấy; *. Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận: - Lệ phí đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận: 40.000 đồng/giấy. (Được miễn đối với các loại giấy chứng nhận cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009). - Phí đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận: + Khó khăn 1: 150.000 đồng/giấy. + Khó khăn 2: 155.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 160.000 đồng/giấy;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-276397-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33