Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-276507-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã;
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm việc.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, người bị mất giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ: 01 ngày.
Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất; xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại giấy, lập hồ sơ hủy giấy chứng nhận bị mất, cấp giấy chứng nhận mới và chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường: 19 ngày.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, trình ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký giấy chứng nhận mới: 05 ngày.
Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính; thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ theo dõi, giao kết quả cho tổ chức: 01 ngày;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương;
(1) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.
(2) Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất giấy chứng nhận.
3) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hoả hoạn đối với trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hoả hoạn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận 40.000 đồng/giấy.
Phí đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận + Khó khăn 1: 150.000đồng/giấy. + Khó khăn 2: 155.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 160.000 đồng/giấy;
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20