Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-282292-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Nộp hồ sơ qua bưu điện (đối với các giấy tờ yêu cầu bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu thì đề nghị cung cấp bản sao có chứng thực);
Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Khoa học: 01 ngày làm việc.
Bước 2: Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Sở ký giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 08 ngày làm việc.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày làm việc.
Bước 4: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi bổ sung (thời hạn trả, sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ);
c1. Hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động: 01 (một) bộ, bao gồm:
- Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Giấy chứng nhận hoạt động đã được cấp.
- Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng, cụ thể như sau:
+ Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động: bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh; hồ sơ về nhân lực và cơ sở vật chất - kỹ thuật để đáp ứng hoạt động trong lĩnh vực thay đổi, bổ sung (nếu có).
+ Thay đổi tên của văn phòng đại diện, chi nhánh: bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định về việc đổi tên của văn phòng đại diện, chi nhánh.
+ Thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của văn phòng đại diện, chi nhánh: bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp của văn phòng đại diện, chi nhánh.
+ Thay đổi người đứng đầu:
* Hồ sơ của người đứng đầu, bao gồm: bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; lý lịch khoa học theo Mẫu 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bản sao có chứng thực các văn bằng đào tạo.
Riêng với hồ sơ người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài phải có thêm tài liệu sau: đơn đề nghị được làm việc chính thức theo Mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại văn phòng đại diện, chi nhánh; trường hợp người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hoá lãnh sự.
+ Thay đổi về trụ sở chính: hồ sơ về trụ sở chính bao gồm:
* Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính.
* Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính.
+ Thay đổi về tổng số vốn theo đề nghị của tổ chức: hồ sơ liên quan đến vốn.
c2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hoạt động: 01 (một) bộ, bao gồm:
- Trường hợp mất giấy chứng nhận:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hoạt động theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Xác nhận của cơ quan công an về việc mất giấy chứng nhận hoạt động.
+ Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo về trường hợp mất giấy chứng nhận hoạt động.
- Trường hợp giấy chứng nhận bị rách, nát:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hoạt động theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Giấy chứng nhận hoạt động đã được cấp;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị được làm việc chính thức.
Tải về
Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận hoạt động
Tải về
Lý lịch khoa học.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hoạt động 300.000 đồng/1 lần;
Thay đổi khác 500.000 đồng/1 lần.
Thay đổi vốn; trụ sở chính văn phòng đại diện, chi nhánh (trừ trường hợp trụ sở chính của văn phòng đại diện, chi nhánh thay đổi theo quyết định điều chỉnh địa giới hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền): 1.000.000 đồng/1 lần.
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh 1.500.000 đồng/1 lần.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23