Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS03
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Chi cục Thú y): tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính
Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử, Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng)
Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có công chứng)
02 tấm hình 3x4
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS03
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19