Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS206
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục tiến hành kiểm tra và sau đó cấp giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Chi cục Thú y)
Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý
Bước 3: Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục
Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu)
Tờ trình về điều kiện kinh doanh (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)
Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y
Tải về
Tờ trình về điều kiện kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 70.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu) - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS206
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35