Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS262
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học. Thời hạn giấy chứng nhận an toàn sinh học: Giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp I: 05 năm; Giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp II: 03 năm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/tổ chức nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế
Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao Phòng Nghiệp vụ Y: 01 ngày
Bước 3: Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ: 01 ngày
Bước 4: Chuyên viên thụ lý, thẩm định hồ sơ, tham mưu thẩm định cơ sở, chuẩn bị văn bản trình lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y: 05 ngày
Bước 5: Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y kiểm tra hoàn chỉnh thủ tục, trình lãnh đạo Sở: 01 ngày
Bước 6: Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt: 01 ngày
Bước 7: Chuyển kết quả về Bộ phận một cửa để thu lệ phí và trả kết quả cho khách hàng: 01 ngày
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Đối với phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II:
- Điều kiện về cơ sở vật chất:
+ Có diện tích tối thiểu là 20m2 (không bao gồm diện tích để thực hiện các công việc hành chính liên quan đến xét nghiệm)
+ Có cửa ra vào, cửa sổ chắc chắn và có khoá, tường, bàn xét nghiệm phải bằng phẳng, không thếm nước, chịu được nhiệt và các loại hoá chất ăn mòn
+ Có bồn nước rửa tay, vòi rửa mắt khẩn cấp, hộp sơ cứu
+ Có điện và nước sạch; đường ống cấp nước trực tiếp cho phòng xét nghiệm phải có van chống chảy ngược để bảo vệ hệ thống nước công cộng
+ Có các thiết bị phòng, chống cháy nổ
+ Có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải vào nơi chứa nước thải chung
+ Phải riêng biệt với các phòng xét nghiệm khác của cơ sở xét nghiệm
+ Có biển báo nguy hiểm sinh học trên cửa ra vào của phòng xét nghiệm
- Điều kiện về trang thiết bị:
+ Các thiết bị xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và loại vi sinh vật được xét nghiệm
+ Có các dụng cụ chứa chất thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chất thải
+ Có tủ an toàn sinh học cấp II và nồi hấp ướt tiệt trùng
+ Các trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với loại kỹ thuật xét nghiệm thực hiện trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II
- Điều kiện về nhân sự: người phụ trách và nhân viên của phòng xét nghiệm phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiện và có giấy xác nhận đã qua tập huấn về an toàn sinh học từ cấp II trở lên của các cơ sở y tế do Bộ Y tế chỉ định cấp, trừ các đối tượng đã có giấy xác nhận đã qua đào tạo, tập huấn ở nước ngoài về an toàn sinh học từ cấp II trở lên do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp
Điều kiện về cơ sở vật chất:
+ Có diện tích tối thiểu là 12m2 (không bao gồm diện tích để thực hiện các công việc hành chính liên quan đến xét nghiệm)
+ Có cửa ra vào, cửa sổ chắc chắn và có khoá, tường, bàn xét nghiệm phải bằng phẳng, không thấm nước, chịu được nhiệt và các loại hoá chất ăn mòn
+ Có bồn nước rửa tay, vòi rửa mắt khẩn cấp, hộp sơ cứu
+ Có điện và nước sạch; đường ống cấp nước trực tiếp cho phòng xét nghiệm phải có van chống chảy ngược để bảo vệ hệ thống nước công cộng
+ Có các thiết bị phòng, chống cháy nổ
- Điều kiện về trang thiết bị:
+ Các thiết bị xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và loại vi sinh vật được xét nghiệm
+ Có các dụng cụ chứa chất thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chất thải
+ Có thiết bị để khử trùng dụng cụ và bệnh phẩm
+ Có trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với các kỹ thuật xét nghiệm thực hiện trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I
- Điều kiện về nhân sự: người phụ trách và nhân viên của phòng xét nghiệm phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiện và có giấy xác nhận đã qua tập huấn về an toàn sinh học từ cấp I trở lên của các cơ sở y tế do Bộ Y tế chỉ định định cấp, trừ các đối tượng đã có giấy xác nhận đã qua đào tạo, tập huấn ở nước ngoài về an toàn sinh học từ cấp I trở lên do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đã được cấp
Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biển báo nguy hiểm sinh học
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn, bị hỏng hoặc bị mất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 4.500.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS262
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22