Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS289
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội cấp huyện;
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp không có điều kiện trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (bản chính); Thẻ bảo hiểm y tế;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh và lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội được niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người yêu cầu. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người yêu cầu, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả.
Tiếp nhận yêu cầu về việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu để làm cơ sở cho việc hoàn thiện hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.
+ Nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn ngay để người yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ. Nội dung hướng dẫn phải đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung.
+ Trường hợp người yêu cầu chưa có tờ khai đăng ký khai sinh, tờ khai tham gia bảo hiểm y tế thì công chức Tư pháp hộ tịch cấp cho người dân các mẫu giấy tờ trên, đồng thời hướng dẫn người dân điền đầy đủ các thông tin trên các giấy tờ đó và ký tên hoặc điểm chỉ theo quy định.
Bước 3: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày, trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo. Sau khi đăng ký khai sinh xong, công chức Tư pháp hộ tịch có trách nhiệm: Lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, bản sao giấy khai sinh và danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu D03-TS).
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố. Tùy thuộc điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân cấp xã có thể chuyển trước thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông qua mạng điện tử.
Bước 4: Ngay sau khi nhận được hồ sơ hoặc thông tin qua mạng điện tử Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã tại Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Tùy điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương có thể lựa chọn việc chuyển trả thẻ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân cấp xã bằng các hình thức khác phù hợp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.
Bước 5: Người yêu cầu nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 6: Khi trả giấy khai sinh cho người có yêu cầu, công chức Tư pháp - hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh, yêu cầu người có yêu cầu ký tên vào sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thành phố thuộc tỉnh;
Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Giấy tờ phải nộp:
Đăng ký khai sinh:
+ Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định).
+ Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.
Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi:
- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu quy định).
* Giấy tờ xuất trình:
- Xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trong trường hợp công chức Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em thì không bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; sổ hộ khẩu/sổ đăng ký tạm trú nếu công chức Tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của người đi đăng ký;
d) Thời hạn giải quyết: không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1)
Tải về
Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS289
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23