Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS40
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cơ sở xử lý
Bước 3: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thẩm định các thủ tục, giấy tờ liên quan theo quy định
Bước 4: Khi hồ sơ, thủ tục đầy đủ, hợp lệ, phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở trình lãnh đạo duyệt
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (mẫu giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Phụ lục I kèm Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)
Danh sách nhân lực khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu)
Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm:

+ Lý lịch khoa học (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất
Hồ sơ về trụ sở chính: phải có 1 trong các loại giấy tờ sau: giấy tờ xác nhận tổ chức khoa học và công nghệ là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính; hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó
Bảng thống kê tài sản cố định hiện có (theo Phụ lục 5, Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) (theo mẫu)
Dự án sản xuất, kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24