Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS41
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 2 (hai) ngày đối với địa bàn huyện, 4 (bốn) ngày đối với địa bàn thành phố.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, trực tiếp là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký: 1 (một) ngày
Bước 2: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp chuyển 1 (một) bộ hồ sơ gồm Tờ khai, Bản sao khai sinh và Hộ khẩu đến Công an xã (trong ngày) hoặc Công an thành phố (ngày hôm sau) để đăng ký thường trú; cán bộ đăng ký cư trú xử lý nghiệp vụ và trình Trưởng Công an xã hoặc Trưởng Công an thành phố ký: 1 (một) ngày
Bước 3: Đối với địa bàn huyện, cán bộ đăng ký cư trú chuyển trả Hộ khẩu đã giải quyết xong cho cán bộ Hộ tịch - Tư pháp trong ngày; đối với địa bàn thành phố, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nhận lại Hộ khẩu giải quyết xong tại Công an thành phố trong ngày làm việc hôm sau
Bước 4: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyển Giấy khai sinh và Hộ khẩu đã giải quyết cho Tổ giao nhận và trả kết quả để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn
Biên bản trẻ em bị bỏ rơi
Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký thường trú của tổ chức
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký khai sinh Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký khai sinh
Phí mua bản sao 2.000đ/bản sao
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi và đăng ký nhập sinh (thường trú) cho trẻ em bị bỏ rơi - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS41
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
23