Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS475
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải;
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả kỳ sát hạch;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải, bộ phận “một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, in giấy hẹn.
Bước 2: Chuyên viên bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái để hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ, gia công giấy phép lái xe, trình lãnh đạo Sở ký giấy phép lái xe.
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Hồ sơ gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi đang quản lý giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng;
- Sau thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, nếu có nhu cầu, được dự học lại pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo lái xe đã hoàn thành nội dung học và nộp đủ hồ sơ theo quy định thì được sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe;
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại phụ lục 29 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT.
Bản sao giấy chứng minh nhân dân.
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày cấp).
Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng (đối với trường hợp có hồ sơ gốc).
Quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.
Giấy chứng nhận hoàn thành môn học pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe của cơ sở đào tạo lái xe có đủ điều kiện;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép lái xe 135.000 đồng
Lệ phí sát hạch lái xe Đối với thi sát hạch lái xe mô tô hạng (A1, A2, A3, A4): + Sát hạch lý thuyết 40.000 đồng/lần; + Sát hạch thực hành 50.000 đồng/lần. Đối với thi sát hạch lái xe ôtô (B1, B2, C, D, E, F): + Sát hạch lý thuyết 90.000 đồng/lần; + Sát hạch thực hành trong hình 300.000 đồng/lần; + Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng 60.000 đồng/lần.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
21