Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS477
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thẩm định và quản lý chất lượng công trình giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý giao thông;
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận;
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với công trình cấp III; 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II kể từ khi nhận đủ hồ sơ quy định;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản ý kiến;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư xây dựng công trình nộp hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải để kiểm tra tính hợp lệ. Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, viết giấy hẹn.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn.
Bước 3: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ thiết kế cho phòng chuyên môn kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra đạt, trình lãnh đạo Sở ký Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; nếu kết quả thẩm tra không đạt, trả hồ sơ.
Bước 4: Trả kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế; chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định;
Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình hoặc hoàn thành công trình xây dựng Phụ lục số 3 của Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng
Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình (có hồ sơ kèm theo danh mục). Phụ lục 5 của Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản vẽ hoàn công;
Tải về
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình;
Tải về
Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS477
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23