Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS481
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải đầu kia của tuyến;
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp không chấp thuận, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký mở tuyến tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, viết giấy hẹn;
Bước 2: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.
Bước 3: Đơn vị kinh doanh nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô.
- Tuyến mới là tuyến đáp ứng ít nhất một trong ba tiêu chí, cụ thể: bến xe nơi đi, bến xe nơi đến hoặc các tuyến đường bộ trên hành trình không trùng với các tuyến vận tải hành khách cố định đã công bố;
Giấy đăng ký mở tuyến mới theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT
Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ôtô theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.
Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT;
Tải về
Giấy đăng ký mở tuyến mới theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.
Tải về
Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ôtô theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Mở tuyến mới đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS481
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
43