Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS486
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và Người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận.
- Thông qua hệ thống bưu chính;
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải để kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, viết giấy hẹn.
Bước 2: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn hoàn tất các thủ tục nghiệp vụ, gia công giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trình lãnh đạo Sở ký, đóng dấu, ép nhựa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Bước 3: Các tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
- Giấy tờ nộp để lưu:
+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo Mẫu số 1a kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT).
+ Hai ảnh khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.
+ Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ bản chính, đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.
+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.
- Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký kiểm tra:
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối vớ phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa, theo Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT;
Tải về
Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo mẫu số 1a kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 70.000 đồng;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS486
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30