Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS53
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp hiện trạng sử dụng đất không phù hợp với bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án được duyệt và bản vẽ hoàn công công trình được duyệt thì lập biên bản và gửi kết quả kiểm tra đến cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở và công trình xây dựng
- Trường hợp phải đo vẽ lại mà khu đất có diện tích từ 15 - 20 ha thì được cộng thêm 20 ngày để đo đạc; trường hợp khu đất có diện tích lớn hơn 20 ha thời gian đo đạc tính theo phương án được duyệt
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, ghi phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ: 01 ngày
Bước 2: VPĐKQSD đất thẩm tra tính pháp lý trong hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, diện tích đang sử dụng đất hoặc tài sản của tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện thì thực hiện việc trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất: 32 ngày
Bước 3: Đối với trường hợp người nhận chuyển nhượng là hộ gia đình cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
- VPĐKQSDĐ tỉnh gửi hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để cấp GCN: 01 ngày
- VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm lập hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng và gửi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 15 ngày
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ theo dõi, giao kết quả cho tổ chức: 01 ngày
* Đối với trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức:
- VPĐKQSD đất trích sao hồ sơ địa chính gửi cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính: 01 ngày
- Cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính: 03 ngày
- VPĐKQSD đất xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy; in GCN; lập tờ trình gửi Sở (đối với trường hợp được ủy quyền ký GCN); dự thảo tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với trường hợp không được ủy quyền) gửi kèm hồ sơ đến Phòng Quản lý đất đai: 05 ngày
- Phòng Quản lý đất đai thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở ký GCN (đối với trường hợp được ủy quyền) hoặc ký tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký GCN (đối với trường hợp không được ủy quyền): 07 ngày
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ theo dõi, giao kết quả cho tổ chức: 01 ngày
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 01/ĐK-GCN)
Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng
Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (trường hợp không có bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch này thì phải có bản sao văn bản thoả thuận tổng mặt bằng của khu đất có nhà ở, công trình xây dựng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật)
Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên mua (nếu có)
Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng mà không đo vẽ lại; trường hợp nhà chung cư thì có bản vẽ mặt bằng xây dựng ngôi nhà chung cư, bản vẽ mặt bằng của tầng nhà có căn hộ, trường hợp bản vẽ mặt bằng của tầng nhà không thể hiện rõ kích thước của căn hộ thì phải có bản vẽ mặt bằng của căn hộ đó
(Trường hợp địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản thì những trường hợp chuyển nhượng từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải có giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản)
Số bộ hồ sơ: 01 bộ bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đối với người nhận chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Lệ phí cấp GCN đối với các phường thuộc thành phố: 80.000 đồng/giấy. - Phí cấp mới GCN: Tại các xã: + Khó khăn 1: 290.000 đồng/giấy. + Khó khăn 2: 330.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 360.000 đồng/giấy. Tại các phường: khó khăn 2: 470.000 đồng/giấy
Đối với người nhận chuyển nhượng là tổ chức - Lệ phí cấp GCN: 400.000 đồng/giấy. - Phí cấp mới GCN: + Khó khăn 1: 570.000 đồng/giấy. + Khó khăn 2: 640.000 đồng/giấy. + Khó khăn 3: 690.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS53
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
19