Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS531
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hoà giải viên;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định thôi làm hoà giải viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ trưởng tổ hoà giải đề nghị Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, khu phố, tổ trưởng tổ dân phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hoà giải viên
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được đề nghị của tổ trưởng Tổ hoà giải về việc thôi làm hoà giải viên, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, khu phố, tổ trưởng dân phố xem xét, xác minh, làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hoà giải viên (Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN).
Bước 3: Đối với trường hợp thôi làm hoà giải viên theo quy định tại Điểm b, điểm c khoản 1 Điều 11 của Luật Hoà giải ở cơ sở, nếu Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, khu phố, tổ trưởng tổ dân phố không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng tổ hoà giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng thôn, khu phố, tổ trưởng tổ dân phố không thống nhất được với nhau về đề nghị của tổ trưởng tổ hoà giải, thì Trưởng ban công tác Mặt trận thông báo với tổ trưởng tổ hoà giải, nêu rõ lý do không đồng ý, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN).
Bước 4: Trường hợp thôi làm hoà giải viên đối với tổ trưởng tổ hoà giải thì Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hoà giải viên.
Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hoà giải viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc thôi làm hoà giải viên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Theo nguyện vọng của hoà giải viên.
- Hoà giải viên không còn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 của Luật Hoà giải ở cơ sở.
- Vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định tại Điều 4 của Luật Hoà giải ở cơ sở hoặc không có điều kiện tiếp tục làm hoà giải viên do bị xử lý vi phạm pháp luật.
Văn bản đề nghị ra quyết định thôi làm hoà giải viên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo về việc thôi làm hoà giải viên
Tải về
Giấy đề nghị về việc thôi làm hoà giải viên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thôi làm hoà giải viên (cấp xã) - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS531
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29