Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS558
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở bảo tàng.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp giấy phép hoạt động Bảo tàng ngoài công lập gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở bảo tàng.
Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động bảo tàng. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội.
Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012);
Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động Bảo tàng ngoài công lập của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS558
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32