Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS655
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy công nhận văn bằng giáo dục phổ thông (hoặc văn bản từ chối công nhận có nêu rõ lý do trong trường hợp văn bằng không được công nhận)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo: Giờ hành chính;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ghi biên nhận (theo mẫu 8); nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) thẩm định, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký duyệt công nhận văn bằng cho người đề nghị. Trong trường hợp văn bằng không được công nhận, Sở Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản cho đương sự: 15 ngày;
Bước 3: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả: giờ hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Thực hiện đối với bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học phổ thông, do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.
- Hồ sơ phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, không bị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác.
Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (theo mẫu 9);
Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo, người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Tải về
Giấy biên nhận hồ sơ công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cở sở giáo dục nước ngoài cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài 500.000 đồng/văn bằng
Lệ phí xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cấp 250.000 đồng/văn bằng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận văn bằng phổ thông của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS655
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22