Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS679
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Phát triển Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Văn phòng Phát triển Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của nhà đầu tư.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư (khoản 4 Điều 46 Luật Đầu tư) theo Mẫu II.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất giãn tiến độ cho Văn phòng Phát triển Kinh tế, gồm các nội dung sau:
+ Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;
+ Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;
+ Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;
+ Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Phát triển Kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan Nhà nước có liên quan đến nội dung giãn tiến độ thực hiện dự án.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến bằng văn bản nội dung tiến độ thực hiện dự án thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của mình, và gửi về Văn phòng Phát triển Kinh tế.
Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Văn phòng Phát triển Kinh tế tổng hợp, tham mưu Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản chấp thuận giãn tiến độ dự án đầu tư và trả kết quả cho nhà đầu tư. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nhà đầu tư giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư so với tiến độ quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.
Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu I.9 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giãn tiến độ đầu tư - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS679
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19