Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS96
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho Phòng Bổ trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ: 01 ngày
Bước 3: Phòng Bổ trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc Sở ký cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật: 02 ngày
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật cho tổ chức được cấp: 01 ngày
Đơn đăng ký hoạt động (Mẫu TP-TVPL-02)
Bản photocopy Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập chi nhánh, cử Trưởng chi nhánh
Giấy tờ xác nhận về trụ sở làm việc của chi nhánh (gồm một trong những giấy tờ sau):
+ Bản sao hợp đồng thuê nhà hoặc bản sao hợp đồng mượn nhà làm trụ sở của chi nhánh Trung tâm.
+ Văn bản của tổ chức chủ quản xác nhận về trụ sở làm việc của chi nhánh Trung tâm.
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của Trưởng chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư của chi nhánh trong trường hợp họ sử dụng nhà thuộc sở hữu của mình để làm trụ sở.
+ Giấy tờ khác chứng minh về trụ sở của chi nhánh Trung tâm
Biểu thù lao tư vấn pháp luật của chi nhánh phù hợp với biểu thù lao của Trung tâm Tư vấn pháp luật, trong trường hợp chi nhánh thực hiện tư vấn pháp luật có thu thù lao
- Hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật:
+ Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật.
+ Bản sao bằng cử nhân Luật.
+ Sơ yếu lý lịch.
+ Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị
- Hồ sơ của luật sư làm việc cho chi nhánh (hồ sơ của luật sư gồm các giấy tờ sau):
+ Bản photocopy Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân theo quy định của Luật Luật sư.
+ Bản photocopy hợp đồng lao động ký kết giữa luật sư và Trung tâm hoặc văn bản cam kết của tổ chức chủ quản về việc tuyển dụng luật sư đó làm việc tại Trung tâm trong trường hợp chưa ký hợp đồng lao động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hoạt động
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
17