Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS98
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:
- 05 ngày làm việc đối với Sở Tư pháp.
- 10 ngày làm việc đối với Bộ Tư pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho phòng Bổ Trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ: 01 ngày
Bước 3: Phòng Bổ trợ tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc Sở ký văn bản gửi Bộ Tư pháp kèm theo hồ sơ và danh sách trích ngang của những người đề nghị cấp thẻ công chứng viên: 03 ngày
Bước 4: Sau khi nhận được quyết định cấp thẻ công chứng viên của Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở chuyển cho phòng Bổ trợ tư pháp vào Sổ theo dõi và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Thẻ công chứng viên cho cá nhân được cấp: 01 ngày
Đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-03)
Bản sao có chứng thực Quyết định bổ nhiệm công chứng viên
Một ảnh chân dung (cỡ 2cm x 3cm)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Thẻ công chứng viên - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS98
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
20