Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-085994-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản cam kết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý, nếu hồ sơ thiếu thì hướng dẫn công dân hoàn thiện đầy đủ; nếu hồ sơ đã đúng, đủ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận cho cá nhân, tổ chức.
- Cá nhân, tổ chức mang giấy biên nhận đến, Cán bộ trả kết trả bản cam kết cho cá nhân, tổ chức.
- Thời gian trả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự (theo mẫu).
- Bản phô tô công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động”, hoặc “Giấy phép đầu tư” của cơ sở và giấy tờ khác của các ngành chức năng.
- Bản khai lý lịch của người đúng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ sở (Mẫu ĐD2) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp.
- Danh sách người làm việc trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3).
- Sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
- Biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ký bản cam kết thực hiện các quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-085994-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29