Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-087186-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn; Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp hộ tịch giải quyết.
Bước 3: Công chức Tư pháp hộ tịch thẩm tra hồ sơ, nếu đủ căn cứ, thì ghi vào sổ đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Khi đăng ký lại việc kết hôn, các bên đương sự phải có mặt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ. Trường hợp từ chối thực hiện thủ tục phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 4: Công chức Tư pháp hộ tịch thông báo kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào Sổ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc kết hôn đã được đăng ký nhưng sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
- Khi đăng ký lại việc kết hôn, hai bên vợ chồng phải có mặt
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu);
Xuất trình bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây. Trong trường hợp không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng Sổ đăng ký kết hôn không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký kết hôn để xác định về cá nhân người đó;
- Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú của người được đăng ký lại để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký (đối với trường hợp đăng ký theo nơi cư trú).
(Bản sao các giấy tờ nêu trên là bản sao có chứng thực; trường hợp không có chứng thực phải kèm bản chính để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 20.000 đồng (Hai mươi ngàn đồng); Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký kết hôn cho người dân thuộc các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-087186-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
31