Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-088634-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị ( đối với thành phố, thị xã); Phòng Công thương( đối với các huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Cấp Giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp Giấy phép xây dựng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân phường, thị trấn chuyển đến; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện , nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận giải quyết
Bước 3: Tổ chức ( Cá nhân ) mang giấy hẹn tới bộ phận một tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn để nhận kết quả; cán bộ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân tiếp nhận giấy hẹn và trả kết quả cho tổ chức (Cá nhân)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng
Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề
Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải)
Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này
Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định
- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu.
- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. (Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình).
- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm xin cấp phép xây dựng.
- Bản sao hợp lệ các văn bản, quyết định liên quan đến dự án.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở đô thị - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-088634-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Phát triển đô thị
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30