Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-088730-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ nhận vào 16g thì trả kết quả vào sáng ngày làm việc hôm sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Công dân đến trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị, nêu rõ các thông tin về giấy tờ hộ tịch cần cấp bản sao; cán bộ tiếp nhận xác định thông tin, nếu không đủ thông tin cán bộ tiếp nhận yêu cầu công dân cung cấp đầy đủ thông tin (hoặc có thể gửi đề nghị qua đường bưu điện).
- Cán bộ tiếp nhận trả kết quả cho công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị hoặc gửi kết quả qua đường bưu điện cho công dân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Còn lưu trữ sổ đăng ký hộ tịch
- Các thông tin về giấy tờ hộ tịch cần cấp bản sao.
- Nếu gửi qua đường bưu điện thì phải có bản chính hoặc bản sao có chứng thực.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc Mức thu: 3.000đ/bản (nếu gửi qua đường bưu điện phải trả cả cướp phí bưu điện
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [22]
Trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần - Phú Thọ
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học - Phú Thọ
Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo - Phú Thọ
Cấp giấy giới thiệu đi di chuyển hài cốt liệt sỹ - Phú Thọ
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ - Phú Thọ
Quyết định tiếp nhận đối tượng là trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng vào cơ sở bảo trợ xã hội - Phú Thọ
Quyết định tiếp nhận đối tượng là trẻ em bi nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác vào cơ sở bảo trợ xã hội - Phú Thọ
Quyết định tiếp nhận đối tượng là trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật vào cơ sở bảo trợ xã hội - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật - Phú Thọ
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng - Phú Thọ
Trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần - Phú Thọ
Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần - Phú Thọ
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học - Phú Thọ
Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo - Phú Thọ
Quyết định tiếp nhận đối tượng là trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng vào cơ sở bảo trợ xã hội - Phú Thọ
Quyết định tiếp nhận đối tượng là trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác vào cơ sở bảo trợ xã hội- Phú Thọ
Quyết định tiếp nhận đối tượng là trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật vào cơ sở bảo trợ xã hội - Phú Thọ
Đăng ký việc thay đổi cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên - Phú Thọ
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch - Phú Thọ
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-088730-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21