Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-089253-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi lưu trữ sổ hộ tịch
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch đã được điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp giải quyết.
Bước 3: Phòng Tư pháp thẩm tra hồ sơ, ghi nội dung điều chỉnh vào cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch, đóng dấu vào phần đã điều chỉnh theo quy định. Trường hợp từ chối thực hiện thủ tục phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 4: Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; hoàn trả bản chính các giấy tờ trong hồ sơ cho đương sự.
Bước 5: Người yêu cầu thực hiện thủ tục nhận kết quả và bản chính các giấy tờ đã nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sổ đăng ký hộ tịch còn lưu trữ tại UBND cấp huyện, nếu điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch
Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác không phải là Giấy khai sinh (theo mẫu);
Xuất trình Giấy khai sinh của người cần điều chỉnh hộ tịch; trường hợp nội dung điều chỉnh không liên quan đến Giấy khai sinh, thì phải xuất trình các giấy tờ khác làm căn cứ cho việc điều chỉnh;
Bản chính Giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh;
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó. Trường hợp gửi qua đường bưu chính, thì phải là bản sao có chứng thực; trường hợp nộp trực tiếp thì có thể nộp bản chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.
Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác không phải là Giấy khai sinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-089253-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37