Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-089259-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận được quyết định thay đổi hộ tịch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bổ sung thông tin vào sổ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi ra quyết định liên quan đến các thay đổi hộ tịch, gửi 01 bản sao quyết định cho Phòng Tư pháp huyện, thành, thị.
- Phòng Tư pháp ghi vào sổ hộ tịch các nội dung đã được thay đổi theo quyết định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp sổ hộ tịch lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định thay đổi hộ tịch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-089259-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19