Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-090828-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): - Phòng Kinh tế (đối với thành phố, thị xã). - Phòng Kinh tế và hạ tầng (đối với huyện) cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Phòng Kinh tế (đối với thành phố, thị xã). - Phòng Kinh tế và hạ tầng (đối với huyện) cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện, thành, thị nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện, thành, thị
Bước 3: Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Bước 4: Cán bộ Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” chuyển hồ sơ đến phòng kinh tế (đối với thành phố, thị xã) phòng kinh tế và hạ tầng (đối với huyện) kiểm tra, thẩm định, phê duyệt
Bước 5: Chuyển kết quả cho Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 6: Tổ chức mang giấy hẹn tới Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của UBND huyện, thành, thị để nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu cần có các yêu cầu điều kiện như sau:
- Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng
- Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn)
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (theo mẫu Phụ lục số 9)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế
Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu
Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán lẻ rượu, gồm:
+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu
+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm)
+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để đảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu)
+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy, chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
* Về tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy: Thực hiện theo Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35, cụ thể như sau:
- Đối với các cơ sở kinh doanh rượu (bán lẻ, kho hàng) có tổng diện tích từ 300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1.000m3 trở lên phải có:
+ Bản sao hợp lệ Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của cơ sở đó (Điều 9 Luật Phòng cháy chữa cháy)
+ Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp (Phụ lục 2 Nghị định số 35)
- Đối với các cơ sở kinh doanh rượu bán lẻ nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện trở lên, các chợ kiên cố, bán kiên cố khác, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1.000m3 trở lên phải có:
+ Bản sao hợp lệ Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó
+ Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó
- Đối với tất cả các cơ sở kinh doanh bán lẻ khác mà thương nhân là doanh nghiệp phải có:
+ Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC), cụ thể gồm:
+) Quy định, nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC
+) Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở
+) Phương án PCCC
+) Bảng kê các trang thiết bị về PCCC
+ Bản sao hợp lệ “Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy” do Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an cấp tỉnh, thành phố chứng nhận; thời gian lập biên bản: trong vòng 1 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp phép (Điều 19 Nghị định số 35)
- Phương tiện giao thông cơ giới và người điều khiển phương tiện khi vận chuyển các loại rượu nằm trong danh mục chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 04/2004/TT-BCA phải đảm bảo các quy định tại Điều 12 Nghị định số 35. Phương tiện giao thông cơ giới phải có “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp
- Đối với các thương nhân kinh doanh rượu là cá thể, hộ gia đình khi xin cấp phép phải tự cam kết bảo đảm thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy
* Về tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm: Thực hiện theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”, cụ thể như sau:
- Thương nhân kinh doanh rượu sản xuất trong nước cần phải có bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh
- Thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu cần phải có bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh
* Về tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường: Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:
- Tất cả các cơ sở kinh doanh rượu (bán lẻ, kho hàng) phải có “Bản cam kết bảo vệ môi trường” do Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện xác nhận (Điều 24 Luật Bảo vệ môi trường và Mục IV Thông tư số 08)
- Riêng đối với các thương nhân kinh doanh rượu là cá thể, hộ gia đình khi xin cấp phép phải tự cam kết bảo đảm thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường
- Về các điều kiện bảo quản chất lượng rượu, khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, trang thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm
- Đối với các cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu có quy mô nhỏ (cửa hàng chuyên doanh hoặc tổng hợp): phải có khu vực kinh doanh riêng biệt (không bày bán sản phẩm rượu xen lẫn với các loại hàng hóa khác), tối thiểu phải trang bị quạt điện, quạt thông gió để đảm bảo khu vực kinh doanh rượu luôn thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 9: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ( hoặc đại lý bán lẻ) rượu Phụ lục 04
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tại các khu vực khác: (ngoài thành phố trực thuộc TW và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh) bằng 50% mức thu tương ứng quy định
Tại khu vực thành phố trực thuộc TW và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: + Mức thu phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. + Mức thu lệ phí cấp Giấy phép: 200.000 đồng/giấy/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, hoặc đại lý bán lẻ rượu - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-090828-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27