Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-090844-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Kinh tế(đối với thành phố, thị xã); Phòng Công thương (đối với cấp huyện)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế(đối với thành phố, thị xã); Phòng Công thương (đối với cấp huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân huyện, thàh, thị, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;
- Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới để nhận kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá(theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Văn bản giới thiệu về việc bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;
- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 11: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ( hoặc đại ký bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Phu lục 11
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại tại thành phố thuộc tỉnh: Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 300.000đ/ điểm kinh doanh. 50.000đ/ giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-090844-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30