Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-091271-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Nộp hồ sơ: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.
- Nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân.
Trả kết quả: Cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân
- Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương binh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-091271-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37