Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-093724-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Danh sách đề nghị trợ cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện.
Bước 2: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách gửi kèm hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bản khai cá nhân (Mẫu AH1- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH).
* Trường hợp anh hùng đã chết mà chưa được hưởng, đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu AH2- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH).
Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.
Danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp của UBND cấp xã.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-093724-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25