Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-093813-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản kèm danh sách đề nghị; Phiếu bảo giảm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện.
Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đúng dủ thì tiếp nhận, nếu chưa đủ hướng dẫn UBND tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nếu hồ sơ được tiếp nhận, phòng tham mưu lãnh đạo huyện ra văn bản trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bản khai của thân nhân hoặc tổ chức mai táng (Mẫu TT1) có xác nhận của BHXH hoặc cơ quan quản lý về việc người có công có hưởng chế độ BHXH hay không kèm biên bản ủy quyền.
Bản sao Giấy chứng tử.
Danh sách báo giảm của UBND cấp xã;
Văn bản kèm danh sách các đối tượng đề nghị của UBND cấp xã.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-093813-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30