Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-093878-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân;
- Cá nhân mang giấy hẹn tới để nhận kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trả kết quả cho cá nhân.
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ( theo mẫu in sẵn)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, Văn phòng đại diện của Hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ( Theo mẫu HTXTB-1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-093878-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
43