Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-093921-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị kèm danh sách của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện.
Bước 2: Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu đúng, đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Nếu chưa đúng thì hướng dẫn UBND cấp xã hoàn thiện theo quy định
Bước 3: Nếu hồ sơ được tiếp nhận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu lãnh đạo huyện ra văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 4: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện.
Bản khai cá nhân (đối với trường hợp phong tặng, Mẫu BM1-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) hoặc bản khai của thân nhân Mẫu BM2-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) (đối với trường hợp truy tặng);
Bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
Văn bản đề nghị kèm danh sách của UBND cấp xã.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-093921-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31