Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-094020-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân;
- Cá nhân mang giấy hẹn tới để nhận kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trả kết quả cho cá nhân.
Đơn xin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh( theo mẫu)
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp(bản gốc)
Giấy phép hoặc văn bẳn chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cá nhân được tổ chức hoạt động ( một số ngành nghề nhà nước quy định)
Chứng minh thư và sổ hộ khẩu của người kinh doanh(bản phô tô)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp hộ cá thể kinh doanh tại nhà) hoặc hợp đồng thuê nhà (trường hợp hộ cá thể không kinh doanh tại nhà)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-094020-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27