Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-126005-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Đại diện các sáng lập viên nộp hồ sơ tại phòng Tư pháp bổ trợ - Sở Tư pháp Phú Thọ;
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
- Nhận kết quả tại phòng Tư pháp bổ trợ - Sở Tư pháp Phú Thọ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có điều lệ hoạt động.
- Có phương án về cơ cấu, tổ chức.
- Có từ 3 người sáng lập có chứng chỉ hành nghề Luật sư trở lên.
Giấy đề nghị thành lập
Danh sách sáng lập viên
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư của các sáng lập viên
Dự thảo Điều lệ Đoàn luật sư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Đoàn Luật sư - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-126005-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38