Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-126211-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Phú Thọ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Phú Thọ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đủ thủ tục thì hướng dẫn Tổ chức, công dân hoàn thiện lại, nếu đủ thủ tục theo quy định thì viết phiếu nhận, hẹn ngày trả
Bước 3: Tổ chức, công dân mang phiếu hẹn trả kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận kết quả
- Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (tự viết);
- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;
- Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-126211-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20