Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-129594-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đủ thủ tục thì hướng dẫn Tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ , nếu đủ thủ tục theo quy định thì viết phiếu nhận, hẹn ngày trả
Bước 3: Tổ chức mang phiếu hẹn trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận kết quả
- Phần bản vẽ:
*Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000:
+ Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000;
+ Bản đồ khảo sát địa hình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
+ Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng, tỷ lệ: 1/2.000;
+ Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000;
+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000;
+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000;
+ Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000;
+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000;
+ Lập mô hình, tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ thích hợp;
*Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500:
+ Các bản đồ được quy định như đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 nhưng được thể hiện đến từng công trình theo tỷ lệ 1/500;
+ Các bản vẽ thiết kế đô thị và nội dung thiết kế đô thị theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ;
- Phần văn bản:
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết của chủ đầu tư;
+ Thuyết minh, các bản vẽ thu nhỏ;
+ Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ;
+ Đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế, chứng chỉ hành nghề của chủ trì, chủ nhiệm đồ án;
+ Thoả thuận của các cấp các ngành (theo yêu cầu đối với từng công trình);
+ Kết quả đấu thầu (nếu có);
+ Các văn bản pháp lý, các văn bản khác có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng tính theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng - Bằng hoặc < 200 triệu = 7% - 500 triệu đồng = 5,5% - 700 triệu đồng = 4,5% - 1.000 triệu đồng = 4% - 2.000 triệu đồng = 3% - 5.000 triệu đồng = 2% - 7.000 triệu đồng = 1,8% - Trên 10.000 triệu đồng = 1,6%
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-129594-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33