Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-134044-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Bước 3: Tổ chức mang giấy hẹn tới để nhận kết quả, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức
- Tờ trình của Sở Công Thương;
- Hồ sơ đã được hoàn thiện tại Sở Công Thương gồm:
+ Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Thủ trưởng đơn vị ký;
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP, ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 4/5/2001 của Bộ Công an;
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có giấy phép đầu tư;
+ Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các đơn vị hoạt động dầu ký; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
+ Thiết kế nổ mìn đói với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp, phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải được lãnh đạo đơn vị duyệt.
Trong trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt;
+ Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thỏa mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn và phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp riêng);
+ Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng đơn vị;
+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ do giám đốc Công ty hoặc Chủ doanh nghiệp ký;
+ Chứng chỉ thợ nổ mìn đối với người trực tiếp thi công bãi mìn; Chứng chỉ đào tạo Chỉ huy nổ mìn đối với người Chỉ huy nổ mìn;
+ Giấy chứng nhận qua lớp bồi huấn kiến thức về kỹ thuật an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản đối cán bộ, công nhân làm việc tại khai trường và xưởng chế biến; trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Chỉ huy nổ mìn, Thợ nổ mìn, Thủ kho vật liệu nổ và những người làm việc có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp do Sở Công Thương cấp;
+ Giấy xác nhận đăng ký đảm bảo tiêu chuẩn môi trường hoặc quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận hoặc ký phê duyệt;
+ Thiết kế cơ sở khai thác mỏ;
+ Chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy do Công an cấp;
+ Biên bản kiểm tra, thẩm định điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của Sở Công Thương tại doanh nghiệp (kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, phương tiện điểm hỏa, điều kiện an toàn) phục vụ công tác nổ mìn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-134044-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30