Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-134429-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Bước 3: Tổ chức mang giấy hẹn tới để nhận kết quả, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức
- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Hồ sơ đã hoàn thiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:
+ Đơn xin cấp phép thăm dò khoáng sản;
+ Đề án thăm dò khoáng sản kèm theo bản đồ khu vực xin thăm dò, hệ tọa độ UTM hoặc VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1:25.000/1 km2 và tỷ lệ 1:5.000 dưới 1 km2;
+ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp phép (đối với tổ chức trong nước) hoặc bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư (đối với tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-134429-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39