Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-134515-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính - Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Phú Thọ. Địa chỉ: đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843.833 - Fax: 0210.3843.833
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép gia hạn hoạt động cai nghiện ma túy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước 30 ngày, khi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện hết hạn, nếu muốn tiếp tục hoạt động cai nghiện ma túy thì cơ sở cai nghiện chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép và nộp hồ sơ tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cơ sở hoàn thiện một lần, nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ (Phụ lục 4 - Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT) và gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy.
Bước 3: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tổ chức thẩm tra điều kiện hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp gia hạn giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.
Bước 4: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp gia hạn giấy phép. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội) để trả cho cơ sở xin cấp giấy phép.
Bước 5: Cơ sở nhận giấy phép tại Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Phụ lục 3- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT)
Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;
Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đề nghị gia hạn giấy phép trong 05 năm liên tục gần nhất, gồm: Thông tin chung về cơ sở, những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân sự, kết quả hoạt động cụ thể từng năm, những kiến nghị, đề xuất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-134515-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33