Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-134568-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, P.Trưng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0210 3846594 - Fax: 0210 3845 391
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị thành lập trường trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. Trong thời gian 01 ngày cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ lên Phòng Dạy nghề;
Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc, Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, phòng Dạy nghề có văn bản trả lời nêu rõ lý do chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong thời gian 01 ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lời cho bên đề nghị thành lập trường
Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 04 ngày làm việc, phòng Dạy nghề gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;
Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường do Sở LĐ-TB&XH gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định. Trong trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường không đủ điều kiện, Sở LĐ-TB&XH có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ thành lập trường đủ điều kiện Sở LĐ-TB&XH làm Tờ trình gửi Văn phòng UBND tỉnh.
Bước 5: Trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Lao động - TB&XH, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập trường
Bước 6: Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập trường, Văn phòng UBND tỉnh gửi kết quả cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 7: Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả từ UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở LĐ- TB&XH chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và Phòng Dạy nghề.
Bước 8: Trong thời gian 03 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở LĐ-TB&XH trả kết quả cho tổ chức có hồ sơ đề nghị thành lập trường.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường Trung cấp nghề của tỉnh;
- Số nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề; quy mô đào tạo tối thiểu 500 học sinh;
- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó: tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh/01 giáo viên; tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70%, đảm bảo giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo;
- Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:
+ Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;
+ Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;
+ Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;
+ Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;
+ Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học tập của học sinh;
+ Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;
+ Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.
- Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định;
- Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Nguồn vốn thành lập trường trung cấp nghề tối thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất.
Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan chủ quản đối với trường Trung cấp nghề công lập (Mẫu số 3a - Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH);
07 quyển Đề án thành lập trường Trung cấp nghề (Mẫu số 04, Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH);
Dự thảo Điều lệ của trường;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của UBND cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.
Đối với các trường trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương và tổ chức Chính trị - Xã hội phải có văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại tỉnh nơi đặt trụ sở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường trung cấp nghề công lập - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-134568-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
33