Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-134606-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, P.Trưng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0210 3846594 - Fax: 0210 3845 391
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở LĐ-TB&XH; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. Trong thời gian 01 ngày cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Phòng Dạy nghề;
Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc, Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, phòng Dạy nghề có văn bản trả lời nêu rõ lý do chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong thời gian 01 ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lời cho bên đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 04 ngày làm việc, phòng Dạy nghề gửi hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;
Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường do Sở LĐ-TB&XH gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định. Trong trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường không đủ điều kiện, Sở LĐ-TB&XH có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ thành lập trường đủ điều kiện Sở LĐ-TB&XH làm Tờ trình gửi Văn phòng UBND tỉnh.
Bước 5: Trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Lao động - TB&XH, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập trung tâm dạy nghề.
Bước 6: Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập trung tâm dạy nghề, Văn phòng UBND tỉnh gửi kết quả cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 7: Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả từ UBND tỉnh, lãnh đạo Sở chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” và phòng Dạy nghề. Trong thời gian 03 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở LĐ-TB&XH trả kết quả cho tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm dạy nghề của tỉnh.
- Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh;
- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, trong đó: Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh/01 giáo viên; Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo;
- Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề-tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:
+ Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;
+ Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;
+ Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.
- Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định;
- Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và họat động của TTDN; nguồn vốn thành lập Trung tâm dạy nghề tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.
Đơn đề nghị thành lập Trung tâm dạy nghề của tổ chức, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân (Mẫu số 5b, Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH);
07 quyển Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề (theo mẫu số 6, Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH);
Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của Trung tâm;
Dự thảo Quy chế tổ chức và họat động của Trung tâm;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của UBND cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng Trung tâm;
Văn bản xác nhận của Ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm và bản cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng Trung tâm và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm sau khi được thành lập.
Đối với Trung tâm dạy nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ bổ sung: Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập Trung tâm của các thành viên góp vốn; danh sách các thành viên Ban sang lập thành lập trung tâm; danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập Trung tâm; danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-134606-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37