Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-134614-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, P.Trưng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0210 3846594 - Fax: 0210 3845 391
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận và trả cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chuyển trả cho tổ chức
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. Trong vòng 01 ngày cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ lên Phòng Dạy nghề;
Bước 2: Trong vòng 02 ngày làm việc, Phòng Dạy nghề kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ có vấn đề cần chỉnh sửa, phòng Dạy nghề chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để yêu cầu tổ chức bổ sung. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 20 ngày, Sở Lao động TB&XH hoàn thành việc thẩm định, lập Tờ trình gửi Văn phòng UBND tỉnh;
Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề hoặc Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục;
Bước 4: Tổ chức mang giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở LĐ-TB&XH để nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người được công nhận là hiệu trưởng trường Trung cấp nghề phải đáp ứng được yêu cầu tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ Lao đông- Thương binh và Xã hội và Khoản 1, Điều 46, Luật Dạy nghề;
- Người được công nhận là Giám đốc Trung tâm dạy nghề phải đáp ứng được yêu cầu tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ Lao đông- Thương binh và Xã hội và Khoản 1, Điều 45 Luật Dạy nghề.
Công văn của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường, tổ chức hoặc là những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (Mẫu số 8 - Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).
Biên bản họp của Hội đồng quản trị trường, tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập Trung tâm (Mẫu số 9 - Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).
Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 - Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc
Tải về
Công văn về công nhân hiệu trưởng, giám đốc
Tải về
Công văn về công nhân hiệu trưởng, giám đốc
Tải về
Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục và giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-134614-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35