Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-136433-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định tổng hợp gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất mang giấy hẹn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để nhận kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân
- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Hồ sơ đã được hoàn thiện từ Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:
+ Đơn xin giao đất, thuê đất;
+ Văn bản chấp thuận địa điểm sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Dự án sản xuất kinh doanh kèm theo quyết định phê duyệt dự án của chủ đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư đượch cơ quan có thẩm quyền cấp (có chứng thực);
+ Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của chủ dự án đối với chủ sử dụng đất bị thu hồi, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Bản đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó;
+ Bản vẽ trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (đối với nơi không có bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính đã biến động lớn hơn 30%) địa điểm xin giao đất, thuê đất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất, cho thuê đất - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-136433-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
45