Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-136937-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở giao thông vận tải Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao thông vận tải Phú Thọ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Tổ chức, Cơ sở dạy nghề chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định đến nộp tại phòng Tổ chức-Hành chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ;
- Phòng Tổ chức-Hành chính Tiếp nhận hồ sơ;
- Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ thụ lý hồ sơ;
- Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ thẩm định thực tế;
Nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận. Thời hạn của Giấy chứng nhận là 3 năm hoặc theo thời gian quy định của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cấp có thẩm quyền cấp có thời hạn dưới 3 năm.
- Văn bản đề nghị cấp phép đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa của cơ sở dạy nghề;
- Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ sở dạy nghề;
- Bản sao có chứng thực giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cấp có thẩm quyền cấp;
- Văn bản nhất trí của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú thọ cho phép mở cơ sở đào tạo;
- Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực hành, các trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên ( Theo mẫu);
- Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy;
- Các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu ( hoặc hợp đồng thuê) phương tiện, cầu cảng; Văn bản chấp thuận được sử dụng vùng nước để dạy thực hành, của cơ quan có thẩm quyền; phương tiện dạy thực hành phải có đầy đủ giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm và các trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hoả quy định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng 3 hạn chế - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-136937-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30