Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-137124-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động- Tiền lương- Bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210 3817.607 - Fax: 0210 3845 391
Thời hạn giải quyết: 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định xếp hạng doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng Lao động- Tiền lương- Bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.
Bước 2: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng xếp hạng doanh nghiệp.
Bước 3: Hội đồng xếp hạng tỉnh tổ chức thẩm định và báo cáo UBND tỉnh ra quyết định.
Công văn đề nghị;
Bảng tổng hợp kết quả tính điểm và xếp hạng công ty (theo mẫu);
Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (theo mẫu);
Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (theo mẫu);
Bản sao có công chứng quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh;
Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước) - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-137124-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40