Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-137304-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Người có công thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843.831 - Fax: 0210.3845.391
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng trợ cấp và phiếu trợ cấp đối với người có công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đơn vị quản lý hồ sơ nơi đi ký giấy giới thiệu di chuyển, người có công, thân nhân người có công hoặc đơn vị giới thiệu di chuyển nộp hồ sơ tại phòng Người có công thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.
Bước 2: Phòng Người có công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ theo quy định;
Bước 3: Người có công, thân nhân người có công hoặc cơ quan giới thiệu di chuyển nhận lại một bộ hồ sơ phôtô, giấy giới thiệu di chuyển tại phòng Người có công và chuyển về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú;
Bước 4: Đối với những trường hợp chưa có quyết định chi trả trợ cấp tại nơi chuyển đi thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp nhận hồ sơ và thẩm định, ra quyết định chi trả trợ cấp và chuyển về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để quản lý và chi trả chế độ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người có công với cách mạng có hồ sơ do Quân đội, Công an quản lý
- Thương binh trong Quân đội, Công an được xác nhận trước ngày 31/12/1994 khi xuất ngũ mà hồ sơ không đủ do thất lạc
Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng (Mẫu HS6- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH).
Phiếu báo di chuyển hồ sơ và trợ cấp ưu đãi của đơn vị quản lý hồ sơ nơi đi.
01 bộ hồ sơ bản gốc (trong đó có 02 quyết định trợ cấp, 02 phiếu trợ cấp).
Bản sao sổ hộ khẩu nơi cư trú.
* Đối với thương binh trong Quân đội, Công an được xác nhận trước ngày 31/12/1994 khi xuất ngũ mà hồ sơ không đủ theo quy định do bị thất lạc thì hồ sơ bao gồm:
- 02 bản trích lục hồ sơ thương tật của thương binh (theo sổ hoặc danh sách hiện đang quản lý) do thủ trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị- Bộ Quốc phòng (đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng) hoặc thủ trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Bộ Công an (đối với công an nhân dân) ký tên và đóng dấu thay cho hồ sơ thương binh (Mẫu HS2-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH);
- 01 giấy chứng nhận thương binh do Quân đội, Công an cấp cho cá nhân giữ (xuất trình khi nộp hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi chuyển đến);
- 01 giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ có xác nhận cụ thể mức trợ cấp và thời gian thôi hưởng trợ cấp ở quân đội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng do quân đội, công an chuyển đến - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-137304-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36