Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-137335-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3846.594 - Fax: 0210.3845391
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi; Phiếu trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu đúng quy định thì viết phiếu hẹn trả kết quả; nếu chưa đúng thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: Sau khi tiếp nhận, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
Bước 4: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp, phụ cấp; lập phiếu trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hoặc ra văn bản trả lời đối với những trường hợp không đủ điều kiện.
Bước 5: Cá nhân mang phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Bản khai của người hoạt động cách mạng (Mẫu LT1 hoặc Mẫu TKN1- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)
Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Mẫu LT3) hoặc từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Mẫu TKN3-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) kèm bản sao các giấy tờ làm căn cứ xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của người hoạt động cách mạng dùng cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945
Tải về
Bản khai của người hoạt động cách mạng dùng cho người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Tải về
Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
Tải về
Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-137335-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
33