Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-137530-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3846.594 - Fax: 0210.3845391
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đúng, đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả; nếu chưa đúng hướng dẫn cá nhân hoàn thiện.
Bước 3: Nếu tiếp nhận, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
Bước 4: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở ra quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lời, nêu rõ lý do đối với những trường hợp không đủ điều kiện hưởng.
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Vợ (chồng) liệt sỹ đã lấy chồng (hoặc vợ khác) nhưng đã nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sỹ khi còn sống được UBND cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp hàng tháng.
Đơn đề nghị giải quyết chế độ của vợ (hoặc chồng) liệt sỹ tái giá (Có xác nhận của UBND cấp xã);
Biên bản họp dòng họ liệt sỹ (có xác nhận UBND cấp xã);
Bản sao hồ sơ liệt sĩ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-137530-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40