Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-137656-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ
Cơ quan phối hợp (nếu có): - Các Sở Giao thông vận tải cho phép đến; - Cơ quan Kiểm định an toàn kỹ thuật; - Cơ quan cấp Đăng ký kinh doanh.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Sau khi cơ quan quản lý tuyến công bố mở tuyến vận tải khách cố định mới, các doanh nghiệp vận tải khách có trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh tại địa phương hai đầu tuyến được đăng ký tổ chức khai thác thử trên tuyến vận tải khách cố định mới mở; Thời hạn tiếp nhận đăng ký trong 30 ngày kể từ ngày công bố mở tuyến;
- Tổ chức nhận mẫu tại phòng quản lý vận tải, tự khai, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng quản lý vận tải, cán bộ Phòng quản lý vận tải kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức;
- Tổ chức nhận kết quả tại Phòng quản lý vận tải Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ.
- Giấy đăng ký khai thác thử vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định;
- Phương án hoạt động có xác nhận bến xe hai đầu tuyến, Lịch trình chạy xe;
- Bản phôtô Đăng ký xe ô tô;
+ Đối với xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo giấy giới thiệu của hợp tác xã, quyết định kết nạp xã viên theo quy định của pháp luật (bản phôtô có chứng thực), cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác hợp tác xã đối với xe ôtô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã (bản phô tô có chứng thực);
+ Đối với xe đăng ký thuộc sở hữu của đơn vị có chức năng cho thuê tài chính kèm them hợp đồng cho thuê tài chính giữa đơn vị vận tải và đơn vị cho thuê tài chính (bản phôtô có chứng thực); Biển số xe được đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp cho thuê tài chính đặt trụ sở;
+ Đối với xe đăng ký thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản kèm theo đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản (bản phô tô có chứng thực), hợp đồng thuê tài sản giữa Đơn vị vận tải và đơn vị, hộ kinh doanh cho thuê tài sản (bản phôtô có chứng thực); Biển số xe được đăng ký tại đia phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản;
- Bản phô tô có chứng thực “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký;
- Đối với trường hợp đăng ký lần đầu hồ sơ có thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình kinh doanh phù hợp (Bản phôtô có chứng thực).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Giấy đăng ký khai thác thử vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định - Phụ lục số 4
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và cấp chấp thuận khai thác thử các tuyến vận tải khách chưa có trong danh mục tuyến (đối với những tuyến nội tỉnh hoặc tuyến vận tải khách liền kề) - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-137656-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
35